BEZPOSREDNI IMPORTER Z WŁOCH

Oferujemy między innymi kotły wodne:

Kocioł wodny - SuperRac moc: 93 kW - 4150 kW
Kocioł wodny - TriSpace moc: 93 kW - 4150 kW
Kocioł wodny - ASA/ASB moc: 140 kW - 2907 kW ciśnienie 4,9/9,8 bar
Kocioł wodny - Trinox moc: 1165 kW - 10560 kW
Kocioł wodny - XV/AS moc: 872 kW - 10002 kW ciśnienie 9,8/11,7/14,7 bar