BEZPOSREDNI IMPORTER Z WŁOCH

Kocioł parowy, jest urządzeniem, w którym ogrzewana woda zamienia się parę wodną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Powstała w ten sposób para może być wykorzystywana zarówno do procesów technologicznych jak i grzewczych. Kotły te charakteryzują się dużą niezawodnością, elastycznością i kulturą pracy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom urządzenia te są proste w obsłudze i eksploatacji. Przestrzeń parowa stanowi jednocześnie "magazyn pary". W skład typowego układu parowego wchodzą: kocioł z palnikiem (gazowym lub olejowym), stacja uzdatniania wody, zbiornik wody zasilającej i kondensatu, armatura zwrotno odcinająca.
Nasza firma oferuje kotły parowe:

Niskociśnieniowe:
Kocioł parowy BLP - 0,5 bar, produkcja pary: 140kg - 3000kg

Wysokociśnieniowe:
Kocioł parowy - BLP 0,98 bar, produkcja pary: 140kg - 5000kg
Kocioł parowy - BHP 11,70 / 14,70bar, produkcja pary: 140kg - 5000kg
Kocioł parowy - SB/V 11,70 / 14,70 / 7,60bar, produkcja pary: 2000kg - 10000kg