BEZPOSREDNI IMPORTER Z WŁOCH

Kocioł diatermiczny.W układach diatermicznych jako medium używany jest olej. Podyktowane jest to tym, że olej jest dużo wydajniejszy niż para wodna czy woda. Główną zaletą oleju diatermicznego jest wysoka temperatura wrzenia (ponad 350 C) przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym. Możliwe jest przez to osiągniecie dużego przedziału wysokich temperatur bez konieczności użycia wysokiego ciśnienia.
Nasza firma oferuje kotły diatermiczne:

Kocioł diatermiczny - ODE/C moc: 116 kW - 5815kW
Kocioł diatermiczny - ODE/V moc: 116 kW - 930kW